Római katolikus

Beziben, a Nagyboldogasszony (Szűz Mária mennybevétele, ünnepe: augusztus 15.) templom téglából, klasszicista stílusban épült, 1834-ben. Műemlék 1960 óta. Hossza 15 m, szélessége 7 m, toronymagassága 15 m. Restaurálták 1938-ben, 2014-ben.

A templom és az egyházközség lelkipásztori ellátását 1999 óta Gőgh Tibor lébényi plébános végzi. Cím: 9162 Bezi, Rákóczi u. 20., Plébániahivatal: 9155 Lébény, Templom tér 2., Telefon: 06 96 360-094

Szentmiséket rendszerint havonta, a hónap utolsó vasárnapján, du. 2 órai kezdettel mutatnak be.

Bezi szülöttje, Kónyáné Kovács Ildikó, földrajz-történelem szakos tanári diplomával rendelkező, magas művészi fokon szobrokat, domborműveket készítő keramikus saját alkotását, a Jézus keresztútját ábrázoló 14+1 (a feltámadás) kerámia domborművet, adományozott a templomnak 2000-ben.

A templom külső és belső felújítását követően Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök szentelte újjá a templomot 2014. szeptember 28-án, a du. 4 órakor megkezdett szentmisében, a környező egyházközségek papsága és nagyszámú hívő jelenlétében.

 

 

Templomunk védőszentje: Jézus édesanyja, Szűz Mária

 

A Boldogságos Szűz -, akit nyelvünk nem egyszerűen szentnek, hanem Szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Míg a szentek az Úr Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket, addig a Boldogságos Szűz ugyanebből a Forrásból megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán kaphat: ő a ,,kegyelemmel teljes''. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a természet rendjében sem azelőtt, sem azóta nem fordult elő: anya lett a szűz és fia született: Jézus, a mi Megváltónk.

Az Ószövetségi Szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:

Betlehemben fogja szülni a fiát:

,,És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék'' (Mik 5,1--5). Mária az a Szűz, akinek Betlehemben kell majd világra hoznia Őt, akinek származása, mert Isten Fia, az örökkévalóságból való.

Az Újszövetségi Szentírás a következőket mondja el:

Mária = Istentől szeretett - Ez nemcsak nyelvészeti szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a legszebb.

Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a Megtestesülés örömhírével.

Ezután eltelt közel 20 év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus 30 éves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét, Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését. Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus

Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:

- Mária ott van az első csodánál: a kánai menyegzőn;

- az emberek tudnak róla: ,,Boldog a méh.....'';

- a háttérben kíséri Jézust: ,,...anyád és rokonaid beszélni akarnak veled...'';

- ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett; - ott van a pünkösd várásában;

- ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem teljessége (lásd augusztus 15-én).

 

A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és nagyszerűségével példaképünk és reménységünk. Példaképünk a hitben, reménységünk abban, hogy ami vele történt, az velünk is - az Egyházzal és az Egyház minden tagjával - megtörténik: részünk lehet a bűn és a halál fölötti teljes győzelemben.

Category List
bezi oltr
bezi oltr
Image Detail Image Download
bezi templomkls
bezi templomkls
Image Detail Image Download
bezi templomszentels
bezi templomszentels
Image Detail Image Download
bezi templomszentels2
bezi templomszentels2
Image Detail Image Download
bezi templomszentels fellrl
bezi templomszentels fellrl
Image Detail Image Download

 

Display Num 
 

 

Phoca Gallery

 


Energetikai pályázat

 

Könyvtár

 

Nameday

Ma 2020. January 21., Tuesday, Ágnes napja van. Holnap Vince és Artúr napja lesz.

Calendar

January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Weather

 

         

Közmű szolgáltatók

 

 

 

Egyéb szolgáltatók

 

www.molnarkft.hu