Hulladékgyűjtő edények 2021 évre érvényes matricája

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a napokban a 2020. IV. negyedéves hulladékdíj számla mellékleteként kiküldi a 2021. évre érvényes edényazonosító matricákat. A matrica kommunális hulladékgyűjtő edényzetre történő kiragasztásával igazolható, hogy a 2021. évben az adott ingatlan jogosult az adott űrméretű és darabszámú edényzettel a hulladékszállítás igénybevételére.

Bővebben ...

Iparűzési adó tájékoztató

Tisztelt Vállalkozók, Vállalatok!

2021. évtől változnak a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályok, amelyekről a tájékoztatást az alábbiakban olvashatják.

2021. január 1-jétől az adóalanyok kizárólag az állami adóhatóságon (NAV) keresztül elektronikus úton tudják benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban találhatóak meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról (ASP) a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már NEM lehet benyújtani egyetlen Önkormányzat felé sem.

Bővebben ...

Gépjárműadó változások

Tisztelt Adózók!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság (NAV) látja el.

Bővebben ...

K Ö Z L E M É N Y

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az

ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEZI KIRENDELTSÉGE

(9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

2020. NOVEMBER 6. napjától HATÁROZATLAN IDEIG

A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT SZÜNETELTETI

Személyes ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben  időpont egyeztetés után, a higiéniai és járványügyi szabályok betartása mellett biztosítunk lehetőséget.

Bővebben ...

… „ Az emlékezés vámszedői! ”…

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

… „ Az emlékezés vámszedői! ”…

Mindenszentek, Halottak Napja ünnepére készülünk, amikor is rengetegen indulnak útra a sírkertekbe, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait elhunyt szeretteik sírjára. Sajnos azonban vannak olyanok, akik ezt az alkalmat használják fel arra, hogy temetők környékén vagyon elleni bűncselekmény károsultjává, áldozatává tegyék embertársaikat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ebben az időszakban olyan szituációk állhatnak elő, amelyek kedveznek bizonyos bűnelkövetőknek. A gépkocsi feltörések, temetői, alkalmi és a zseblopások azok a bűncselekmények, amelyek ezt az időszakot a leginkább jellemzik.

Bővebben ...

Meghívó

OrszágFásítás

Tisztelt Beziek!

Településünk sikeresen pályázott a 2020-as országfásítási programban, így több, mint húsz fa ültetésére kerül sor az ősszel. A faluban több helyszínen, az iskolaudvarban, a játszótérhez, a parkban és a Külső-Petőfi utcában helyezünk el új fákat. Ennek lebonyolítására pedig társadalmi munka keretében kerül sor, október 17-én, szombaton.

Kérjük, aki részt szeretne venni a fák közös ültetésében, gyülekezzen reggel 8 órakor az iskola udvarán. 

Ha lehetséges, öntözőkannát, ásót és esetleg lapátot kérjük hozzanak magukkal.

Várjuk Önt és kedves családját!

Bezi Község Önkormányzata

orszagfasitas

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Értesítés

Kedves Diákok!

Bezi Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírta a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A benyújtási határidő 2020. november 5.

A pályázatok elérhetőek a következő linkeken:

Pályázati kiírás "A"

Pályázati kiírás "B"

illetve Bezi Község Önkormányzati Hivatalában is.

Tisztelettel:

Czippán Gergely sk.
polgármester