Adó 1%

Tisztelt Lakosok! Kedves Érdeklődők!

Kérjük, az 1%-ról való rendelkezéskor idén is gondoljanak településünk civil szervezeteire!

Bezi Községi Sportegyesület
18534609-1-08

Bezi Község Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete
18525797-1-08

Bezi Szabadidős és Lovas-, Sportegyesület
18645170-1-08

Összefogás Beziért Egyesület
18981609-1-08

Óvodai beíratás

A Lébény Város Önkormányzata fenntartásában működő Lébényi Óvoda-Bölcsőde beiratkozási rendjét a 2021/2022. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

1) Beiratkozás időpontja: 2021. április 22-én (csütörtök) 8-16.00 óra között valamint 2021. április 23--én (péntek) 8-16.00 óra között.

2) A beiratkozás helye: A Lébényi Óvoda-Bölcsőde lébényi székhelyintézménye 9155 Lébény, Fő út 86., a Lébényi Óvoda-Bölcsőde Mecséri Tagóvodája, 9176 Mecsér, Fő u. 6. valamint a Lébényi Óvoda- Bölcsőde Bezi Tagóvodája, 9162 Bezi, Szabadság u. 65.

Bővebben ...

Közlemény az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Tisztelt Lakosság!

2021. év január 1-jétől az avar és kerti hulladék égetés tilalmát a veszélyhelyzet kihirdetése előtt a Kormány általánosan bevezette.

A jelenlegi veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiek alapján az avarégetés szabályai a veszélyhelyzet végéig (jelenleg 2021. május 23.) érvényben maradnak!

Az égetés tilalmának 2021. évben történő bevezetésének időpontjáról tájékoztatást nyújtok.

Jelenleg a korábbi szabályok vannak érvényben, miszerint

Bezi Község Önkormányzata képviselő-testületének a tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről szóló 7/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete alapján Bezi község belterületén a kerti hulladék nyílttéri égetése éven át minden héten hétfő, péntek és szombati napokon 8-20 óra között lehetséges, kivéve a pihenőnapokat, munkaszüneti napokat és ünnepnapokat.

Csapó-Molnár Violetta

jegyző

Hulladékgyűjtő edények 2021 évre érvényes matricája

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a napokban a 2020. IV. negyedéves hulladékdíj számla mellékleteként kiküldi a 2021. évre érvényes edényazonosító matricákat. A matrica kommunális hulladékgyűjtő edényzetre történő kiragasztásával igazolható, hogy a 2021. évben az adott ingatlan jogosult az adott űrméretű és darabszámú edényzettel a hulladékszállítás igénybevételére.

Bővebben ...

Iparűzési adó tájékoztató

Tisztelt Vállalkozók, Vállalatok!

2021. évtől változnak a helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályok, amelyekről a tájékoztatást az alábbiakban olvashatják.

2021. január 1-jétől az adóalanyok kizárólag az állami adóhatóságon (NAV) keresztül elektronikus úton tudják benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban találhatóak meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról (ASP) a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már NEM lehet benyújtani egyetlen Önkormányzat felé sem.

Bővebben ...

Gépjárműadó változások

Tisztelt Adózók!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság (NAV) látja el.

Bővebben ...

K Ö Z L E M É N Y

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020.(XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az

ENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEZI KIRENDELTSÉGE

(9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

2020. NOVEMBER 6. napjától HATÁROZATLAN IDEIG

A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT SZÜNETELTETI

Személyes ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben  időpont egyeztetés után, a higiéniai és járványügyi szabályok betartása mellett biztosítunk lehetőséget.

Bővebben ...

… „ Az emlékezés vámszedői! ”…

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

… „ Az emlékezés vámszedői! ”…

Mindenszentek, Halottak Napja ünnepére készülünk, amikor is rengetegen indulnak útra a sírkertekbe, hogy elhelyezzék az emlékezés virágait elhunyt szeretteik sírjára. Sajnos azonban vannak olyanok, akik ezt az alkalmat használják fel arra, hogy temetők környékén vagyon elleni bűncselekmény károsultjává, áldozatává tegyék embertársaikat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ebben az időszakban olyan szituációk állhatnak elő, amelyek kedveznek bizonyos bűnelkövetőknek. A gépkocsi feltörések, temetői, alkalmi és a zseblopások azok a bűncselekmények, amelyek ezt az időszakot a leginkább jellemzik.

Bővebben ...