Postai tájékoztató

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom, hogy Bezi településen a postai szolgáltatások ellátását 2020.04.20-tól átszerveztük. A postai küldemények felvételét és kézbesítését időbeli elérhetőségét úgy alakítottuk, hogy  alkalmazkodjon a lakosság igényeihez, és megfeleljen a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályi előírásoknak is.

A településre teljes körűen kiterjesztettük a mobil postai szolgáltatást. A mobilposta rendszer lényege az, hogy meghatározott lakosságszám alatti kistelepüléseken az állandó postai szolgáltató hely helyett egy központi helyről (Csornáról)) elinduló, gépkocsival közlekedő postás biztosítja a postai szolgáltatásokhoz való hozzáférést a település lakossága és intézményei számára.

 

A mobil posta, olyan, nem állandó postai szolgáltató helynek minősülő hozzáférési pont, amely által az egyetemes postai szolgáltatások keretén belül felvett küldemények postai hálózatba juttatása - a vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésével – biztosított. A mobil posta az egyetemes postai szolgáltatások ellátásán túlmenően más szolgáltatásokat is ellát.

A településen a mobil posta házhoz kézbesítési tevékenységet is végez, a postai küldeményeket, csomagokat, nyugellátási, család támogatási és fogyatékossági ellátásokat, egyéb pénzküldeményeket értékhatárra való tekintet nélkül címhelyen kézbesíti, illetve a kézbesítést megkísérli.

Amennyiben a címzett vagy jogosult átvevő a kézbesítés megkísérlésekor nem tartózkodott otthon, értesítőt hagy a levélszekrényében, és a küldemény az átvételi határidő leteltéig a mobilpostásnál bármelyik  napon átvehető.

A mobil posta a szolgáltató által kijelölt helyen  minden munkanapon legalább egyszer előre meghirdetett  legalább 15 perc időtartamban köteles tartózkodni.

A településen kijelölt hely és tartózkodási idő:

Bezi Szabadság u. 59.  minden munkanapon 09.00-09.15 óra között

Munkatársunk  a címhelyen történő kézbesítés megkísérlésével egyidejűleg postai küldemények felvételét is ellátja. A településen végzi feladatait munkanapokon

8.30-11.00 óra között. Feladata a teljes körű kézbesítés ellátása, valamint az egyetemes postai szolgáltatások biztosítása, mely kiegészül egyéb, nem egyetemes postai szolgáltatásokkal is.

A településen az alábbiakban felsorolt szolgáltatások ellátását végezzük:

  • Készpénzátutalási és számla befizetési megbízások (csekkek) felvétele
  • Utalványok felvétele és kifizetése,
  • Közönséges és könyvelt levél küldemények (ajánlott levelek, hivatalos iratok) felvétele és kézbesítése
  • Csomag küldemények felvétele és kézbesítése
  • Árus és előfizetői hírlapkezelés
  • POS terminál kezelés (Bankkártyás csekk befizetés, bankkártyás készpénzfelvétel, mobiltelefonok elektronikus egyenleg feltöltése) 
  • Postai értékcikkek (boríték, bélyeg) kereskedelmi áruk (képeslapok, sorsjegyek) értékesítése

A szolgáltatásokat ügyfélorientált módon látjuk el, mert a mobilposta háznál is végezhet felvételt. A lakosoknak lehetőségük van postai jelzőtáblával is jelezni postai szolgáltatási igényüket.

Ahhoz, hogy a szolgáltatást pontosan és lakossági elégedettséggel tudjuk ellátni, szükséges a településen a munkatársunk eligazodását támogató utca és házszám jelölések,

a címhelyeken a küldemények elhelyezését szolgáló levélszekrények megléte. Amennyiben e téren hiányosság tapasztalható kérem szíves támogatását annak megszüntetésében..

A postai munkatársunk szolgálati mobiltelefonon elérhető a +36-30-771-9131  telefonszámon.

Köszönöm megértését és együttműködését.

Tisztelettel: 

Somogyi Miklósné

Postavezető