Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. június 29-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

 

N a p i r e n d e k:

1./ Bezi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Czippán Gergely polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

2./ 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Czippán Gergely polgármester, Vargáné Erdélyi Andrea gazdálkodási előadó

3./ LEADER pályázat

Előadó: Czippán Gergely polgármester

4./ Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Előadó: Czippán Gergely polgármester

5./ Egyéb időszerű kérdések

 Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2020. június 22.

Tisztelettel: 

Czippán Gergely

polgármester