Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 24-én (kedden) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

 

N a p i r e n d e k:

1./ Bezi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

2./ 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

3./ Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat 2021. évben Bezi községben végzett munkájáról

Előadó: Czippán Gergely polgármester

4./ 2021. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ 2021. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Óvodaátszervezés

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

8./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Czippán Gergely
polgármester