Álláshirdetés - Német nemzetiségi óvodapedagógus

Tündérkastély Óvoda               

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tündérkastély Óvoda

Német nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Győr-Moson-Sopron megye, 9162 Bezi, Szabadság utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Német nemzetiségi nevelés-oktatás, és minden olyan feladat, amit a köznevelési törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Fényképes önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tündérkastély Óvoda címére történő megküldésével (9143 Enese, Petőfi utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-13/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Német nemzetiségi óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Enese község honlapja