Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

N a p i r e n d e k :

1./ Bezi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

2./ 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

3./ Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat 2022. évben Bezi községben végzett munkájáról

Előadó: Czippán Gergely polgármester

4./ 2022. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ 2022. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Falugondnoki beszámoló a 2022. évről

Előadó: Czippán Gergely polgármester, Bősze Attila falugondnok

8./ Klímabarát Települések Szövetsége - csatlakozási kérelem

Előadó: Czippán Gergely polgármester

9./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Czippán Gergely polgármester


Zárt ülésen

1./ Települési támogatási kérelem

Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2023. május 11.

Tisztelettel: 

Czippán Gergely
polgármester