Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. július 12-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

 

N a p i r e n d e k :

1./ Bezi 403/9 hrsz. ingatlant érintő telekrendezés

Előadó: Czippán Gergely polgármester

2./ Bezi kiválósága díj alapítás

Előadó: Czippán Gergely polgármester

3./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2023. július 4.

Tisztelettel: 

                                                                                                  Czippán Gergely
polgármester