Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 21-én (kedden) 17.30 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

N a p i r e n d e k :

1./ Bezi 403/9. hrsz.-ú telekre vonatkozó visszavásárlási kérelem

Előadó: Czippán Gergely polgármester

2./ Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

3./ 2024. év belső ellenőrzési témakör kiválasztása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi forduló - Bírálat

Előadó: Czippán Gergely polgármester

5./ A gyermekvédelmi ellátásokról és térítési díjakról szóló 5/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

6./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2023. november 9.

Tisztelettel: 

Czippán Gergely
polgármester