Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 27-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

 

N a p i r e n d e k :

1./ Bezi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

2./ 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása

Előadó: Czippán Gergely polgármester

3./ Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és „CSIRIBIRI” Családi Bölcsőde Hálózat 2023. évben Bezi községben végzett munkájáról

Előadó: Czippán Gergely polgármester

4./ 2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

5./ Beszámoló az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

6./ 2023. évre vonatkozó átfogó értékelés a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

7./ Falugondnoki beszámoló a 2023. évről

Előadó: Czippán Gergely polgármester, Bősze Attila falugondnok

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2024-2029.

Előadó: Csapó-Molnár Violetta jegyző

9./ Egyéb időszerű kérdések

Előadó: Czippán Gergely polgármester

Bezi, 2024. május 22.

Tisztelettel: 

Czippán Gergely

polgármester