EBÖSSZEÍRÁS 2023.

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Bezi Község Önkormányzata 2023. április 1. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Bővebben ...

Nevelést segítő előadások

202302 nev seg eload

Télbúcsúztató

202302 telbucsuztato

Változás az Ügyeleti alapellátásban 2023. március 1-től!

202202 ugyelet

Meghívó testületi ülésre

Bezi Község Polgármesterétől

9162 Bezi, Szabadság u. 59.

M E G H Í V Ó

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 26-án (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezennel szavazati/tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme (9162 Bezi, Szabadság u. 59.)

Bővebben ...

Szociális tüzifa hirdetmény

TISZTELT BEZI LAKOSOK!

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 1/2023. (I.11.) számú önkormányzati rendeletével módosított, a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 9/2022. (XI.10.) számú önkormányzati rendelete alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít.

A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd feltéve, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg:

  • Családban élők esetében: a megállapítás idején érvényes szociális vetítési alap összegének 450 %-át,
  • Egyedül élő személy esetén: a megállapítás idején érvényes szociális vetítési alap összegének 500 %-át.
  • Lakása fával (vagy részben fával) fűthető
  • Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyona nincs.

A szociális vetítési alap összege 28.500 Ft a 2023. évben.

Az igényléshez szükséges nyomtatványt Önkormányzatnál lehet kérni és ezeket 2023. január 23-ig lehet benyújtani, a jövedelem hitelt érdemlő igazolásával.

A korábbi, 2022. december 2-ig benyújtott kérelmek esetében csak akkor szükséges nyilatkozni, ha kérelmükben változás áll fenn.

Közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult szociális célú tűzifa támogatásra, valamint ingatlanonként csak egy háztartás részesülhet a támogatásban.

Tisztelettel:

Czippán Gergely sk.
polgármester

Szennyvíz szippantás megrendelése

202301 szennyviz