Óvoda

Bemutatkozás

„ A gyermek személyiségének, specifikusan emberi tulajdonságainak fejlődésében a környezet nem egyszerűen fejlődést szolgáló miliő, hanem a fejlődés forrása.”

(D. B. Elkonyin)

Bezi községben, 1940-ben indult az óvoda, nyári óvodaként. 1970 óta részesülhetnek a gyerekek napközi otthonos óvodai nevelésben. 1996-ig az Evangélikus Egyház épületében kapott helyet az óvoda és az alsó tagozatos általános iskola.

1997-ben épült a jelenlegi Óvoda- Iskola- Konyha épülete.

Tárgyi környezet:

Az óvoda a falu központi részén helyezkedik el, jól megközelíthető helyen. 2018-ban Bezi Község Önkormányzata nyertes pályázataként (Széchenyi 2020, „Befektetés a Jövőbe”) az épület energetikai korszerűsítése, külső nyílászáró csere, valamint az épület szigetelése megtörtént. Azóta egy esztétikus, megújult külsejű épület várja a gyerekeket. Az épületben tágas csoportszoba, öltöző, mosdó, mellékhelyiségek, folyosó, iroda, étkező található. A berendezési tárgyak a balesetvédelmi előírásoknak megfelelnek. Az épületben kapott helyet a főzőkonyha is. Az étkezést jelenleg a Rábakész Kft. Biztosítja.

Óvodánk udvara tágas, árnyékot adó díszfákkal, kerítéssel körbekerített. A füves területen helyezkednek el a gyerekek mozgásigényének kielégítésére szolgáló mászókák, mozgásfejlesztő játékok, az udvari trambulin. A homokozó felett a napvitorla ad árnyékot. Az óvoda épületét, berendezéseit, környezetét, úgy alakítottuk ki, hogy szolgálják a gyerekek kényelmét, biztonságát, biztosítva egészségük megőrzését, fejlődését.

Az óvoda adatai:

 Óvodánk 2008-tól a Lébényi Óvoda- Bölcsőde Tagóvodájaként működik.

 Ellátott feladatok még:

 • Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
 • Logopédiai, fejlesztő ellátás

Intézmény típusa: közös igazgatású Közigazgatási Intézmény

A Lébényi Óvoda vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Óvodánk rendelkezik a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.

A személyi feltételek:

 • 1 fő tagóvoda vezető óvónő
 • 1 fő német nemzetiségi óvónő
 • 1 fő dajka

A nevelőmunkát segíti a logopédus, fejlesztő pedagógus, és az óvodai szociális segítő munkatárs.

Az Intézmény Pedagógiai Programja koherens a kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglaltakkal. A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi előírásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési- tanulási feladatait, céljait. Az óvoda sokéves gyakorlati tapasztalatait összegezve sajátos arculatának meglétét bizonyítva a nevelőtestület önállóan készítette el a programot, amely egységbe rendezi az óvodai nevelésről szóló céljainkat, feladatainkat.

Az óvoda alkalmazkodása a változó társadalmi igényekhez:

A kor globalizáló társadalma új feladatokat és igényeket állít az óvodai nevelés felé. Alkalmazkodni kell a változó társadalmi igényekhez. Ezeket az igényeket a partnerek közvetítik az óvoda felé.

A német nemzetiségi nevelés bevezetésével és az integrációval alkalmazkodunk a változó igényekhez.

„ A cél azonban az, hogy minden óvodában, benne minden csoportban, minden egyes gyermek megtalálhassa a saját fejlődési ütemének megfelelő terepet.”

B.A.-K.Á. (Az óvodapedagógusok nagy könyve, VI.fejezet)

 

A német nemzetiségi nevelést a község, történelmi örökségére alapozva a játékos nyelvtanulás hagyományos alapjaira építve vezettük be 2008-ban. A német nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyerekek életkori sajátosságaihoz és egyéni fejlettségéhez illeszkedően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését, elsajátítását a hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálják.

Ünnepek, ünnepélyek, gyerekprogramok

Jelentős alkalmak a gyerekek és az óvoda életében, az ünnepekre való érzelmi kötődés kialakításában. A közös élmény erejével fokozzák a gyerekek közösségek való tartozását. Feladatunk, hogy ünnepeink, rendezvényeink folyamat jellege által érvényesüljön az előkészület, ráhangolódás, a bonyolítás és az élmények feldolgozása. Évente több alkalommal részt vesznek a gyerekek kulturális műsorokon önállóan, illetve a Lébényi Óvodával közösen. (Bábszínház, zenei előadás, kiállítás.)

További programok:

 • Márton nap
 • Mikulás
 • Adventi készülődés
 • Farsang
 • Húsvétvárás
 • Ovikóstolgató (leendő óvodásoknak)
 • Gyereknap az iskolásokkal közösen
 • Kirándulások, egyéb rendezvények szervezése az aktualitásnak megfelelően

Burányiné Eszes Éva
Tagintézmény vezető