Eszközbeszerzés - 2022

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

Projekt azonosító száma:

MFP-KEB-2022

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

3 102 891 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2022.02.28.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.02.28.

Projekt bemutatása:

Kistelepülésünk kulturális életét még színesebb programkínálattal, szervezettebb esemény-előkészítéssel és eszközbeszerzéssel tervezzük fejleszteni. Az elmúlt években is már fokozatosan törekedtünk arra, hogy előző évek tapasztalatait alapul véve emeljünk az általunk szervezett rendezvények színvonalán. Nagy segítséget jelentene ebben jelen pályázat sikeressége, ami 2022-re egy kisebb tételű eszközbeszerzést, valamint kulturális területen végzettséget szerzett munkatársunk további foglalkoztatásához az o bérének kigazdálkodását fedezné. A munkatárs frissen szerzett közművelődési szakember végzettségével aktívan felhasználhatja az NMI-nél elsajátított ismereteit, illeszkedve ezzel mind a pályázat irányelveihez, mind a kormány által bevezetett kulturális szervezés fejlesztésére való törekvésekhez. A pályázat eszközbeszerzése hiányosságokat is pótol, és újdonságokat is vezet be. A kissátor és a kültéri melegítők eddig is szükséges tárgyak lettek volna, de nem álltak rendelkezésre, beszerzésükkel megkönnyítenénk az eddig már jól bevált szervezési folyamatokat. A felszolgáló bárasztalok hivatalos és nem hivatalos események megjelenését is emelnék, többféleképpen is hasznosíthatóak lesznek. A kürtőskalács sütővel pedig egy újdonsággal színeznénk korábbi bevált programjainkat, várható népszerűsége kétségtelen.

Járdaépítés/felújítás - 2022

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása

Projekt azonosító száma:

MFP-BJA-2022

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

2 957 050 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2022.05.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.10.31.

Projekt bemutatása:

Településünk járdáinak állapotfelmérésekor szakemberek bevonásával megállapítottuk, hogy szinte minden utca érintett lenne minél sürgősebb járdafelújítási projektekben, ezért ezt több ütemben tervezzük megvalósítani. Első szakaszban a forgalmasabbnak tekinthető főút melletti járdarészekre koncentrálunk, ebből is kiemelt a község temetőjéhez vezető gyalogos út, ahol ráadásul az úttest mellett csak egy oldalon van kiépített, ámde szűk és rossz állapotú járda.

Útépítés - 2020

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

Projekt azonosító száma:

MFP-ÖTÜ/2020

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

27 720 902 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2020.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.02.28.

Projekt bemutatása

Jelen projekt célja Bezi település két nagy forgalmú, rossz műszaki állapotú útszakaszának felújítása: Az egyik felújítandó útszakasz: a Rákóczi utca - leromlott állapotú aszfaltútjának felújítása a kátyúk megszüntetésével, portalanítással, új aszfaltréteggel, valamint az útpálya mindkét oldalán murva padka kialakításával, összesen 207 méter hosszúságban. (A Rákóczi utca felújítása a közút burkolatszélétől a 0+003 szelvénytől tart a 0+210 szelvényig, ) A másik felújítandó útszakasz Bezi, Petőfi utcában található. Az érintett 213 méter hosszú útszakaszon a burkolat állapota erősen leromlott, több kátyú is található, amely az egyébként is keskeny úton jelentősen megnehezíti a közlekedést. A felújítás során a meglévő lokális burkolati hiányokat, kátyúkat meg kell szüntetni, ezt követően kerülhet sor a burkolat szélesítésére és felújítására. Az utca teljes hosszán, az útpálya mindkét oldalán murva padkát kell kialakítani, mert a jelenlegi állapotában a csapadékvizet nem képes elvezetni, így tovább rontja az egyénként is rossz út állapotát. Bezi lakossága részéről régóta megfogalmazott igény ezen útszakaszok felújítása, tekintve, hogy mind az autósok, mind pedig a kerékpár és motorkerékpáros forgalom jelentős.

Orvosi rendelő - 2020

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Orvosi rendelő felújítása

Projekt azonosító száma:

MFP-HOR/2020

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

46 933 184 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2020.06.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.06.30.

Projekt bemutatása

Jelen projekt célja a Bezi községben található többcélú orvosi rendelő épületének felújítása, energetikai korszerűsítése, valamint bővítése. A projekt megvalósulásának eredményeként a Bezin működő egészségügyi alapellátás minősége és hatékonysága javul, az infrastrukturális feltételek korszerűbbé válnak és a település népességmegtartó ereje nő. A fejlesztéssel érintett épületben működik együtt a fogorvosi rendelő, háziorvosi rendelő (felnőtt és gyermek) és a védőnői szolgálat. Bezi, Fehértó és Győrsövényház 2003-ban kötött társulási megállapodást a fogorvosi szolgáltatásra, melynek keretében Bezi vállalta fel, hogy ellátja Fehértó és Győrsövényház lakosságának fogorvosi ellátását. Szintén az épületben történik a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás, valamint a védőnői ellátás - Győrsövényház- Bezi körzet, - és az általuk fenntartott oktatási-nevelési intézmények – iskola – egészségügyi ellátása is. Az épület akadálymentesítése 2007-ben megtörtént, ezen akadálymentesítéseket jelen projektben aktualizálni szeretnénk, (wc kagylócsere, vezetősávok újra festése, stb). Az épület belső helyiségeinek felújítása (festés, járólapozás) szintén 2007-ben valósult meg utoljára. Jelen projektünkben az épületenergetikai korszerűsítés miatt a következő feladatok elvégzése indokolt: nyílászárók cseréje, falazat hőszigetelése (+ 20 cm), a bővített épületrész 38 cm vastag tégla falazó elemből készül, majd új vakolat kerül az épület egészére. Alternatív energiaellátásként az új tetőszerkezeten napelemek is tervezettek. Jelenleg a védőnői tanácsadás ellátásához önálló helyiség nincs, a védőnő tevékenységét emiatt a fogorvosi, vagy orvosi rendelőben látja el, azonban szükségesnek látjuk ennek megoldását egy bővítéssel, (új szoba építése 22 négyzetméter), hogy a rendelések párhuzamosan is megvalósulhassanak. Az épület tetőzete kifogásolható állapotban van, ennek okán a tetőzetet is cserélni szükséges, valamint a födémet szigeteléssel ellátni. Fentebb vázolt korszerűtlen épületelemek akadályozzák az épület gazdaságos és biztonságos fenntartását, ennek okán a tervezett korszerűsítés és bővítés elvégzése indokolt. A felújításnak és bővítésnek köszönhetően Bezin javulna az egészségügyi ellátórendszer minősége, és mérséklődne a vidéki lakosság korszerű szolgáltatásokhoz való hozzáférésének egyenlőtlensége.

Eszközbeszerzés belterület karbantartáshoz - 2019

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterült karbantartásra

Projekt azonosító száma:

MFP-KKE/2019

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

Projekt bemutatása

Magyar Falu Program keretén belül megvalósuló eszközbeszerzés kizárólag Bezi község belterületeinek karbantartásához

Projekt célja a belterületi közterületek fenntartását biztosító eszközök, nevesítetten 1 db erőgép, azaz 1 db univerzális traktor, és egy hozzá kapcsolódó adapter függesztett vonólap beszerzése.

A beszerzésnek köszönhetően az önkormányzat részére megfelelő eszközállomány fog rendelkezésre állni belterületek karbantartásához, a közterületek rendezettsége ennek köszönhetően javul, és így a helyiek életminősége és Bezi település népesség megtartó ereje növekedik.

A jelenlegi 5-10 éves önkormányzat tulajdonában álló tolós fűnyíró és traktor nem elegendőek a közel 20 hektárnyi belterület karbantartásához, az eszközök alacsony teljesítményűek, fogyasztásuk nem hatékony, ráadásul kevés a bővíthető munkaerő – 1 fő falugondnok- így mindenképp nagyobb teljesítményű, a munka hatékonyabb és gyorsabb elvégzését segítő erőgépre és adapterre lenne szükség. Erőgéppel jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ez kiemelten indokolja projektünk jogosultságát.

LifeLogos4Waters - 2023

„Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval”

Kedvezményezett Neve: Bezi Község Önkormányzata

Felhívás megnevezése: LIFE LOGOS 4 WATERS projekt Önkormányzati Pályázati Program

Projekt azonosítószáma: LIFE20 CCA/HU/001604

Támogatás összege: 959.660 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma: 2023. június 30.

A támogatás célja a kisléptékű természetes vízmegtartással kapcsolatos beruházások, tevékenységek szélesebb körű használatának ösztönzése és támogatása a települési szintű éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. Bezi Község Önkormányzata a támogatásnak köszönhetően 10 db japán cseresznyefa, 5 dv vérszilvafa beszerzésével fasorokat telepített, valamint 45 db esővízgyűjtőt vásárolt, aminek többségét lakossági kiosztásra szánta. 2023. április 22-én került sor a Klímabarát Egyesület képviselőjének jelenlétében az igényelt esővízgyűjtők átvételére. Az átvevők vállalták, hogy legalább egy alkalommal fogadnak egy helyi óvodás vagy iskolás csoportot kertlátogatásra, saját bevált gyakorlataik bemutatása, átadása céljából. Az önkormányzat a pedagógusokkal együttműködve leszervezte ezeket a látogatásokat, amik mind a lakosság, mind a gyermekek és pedagógusok részéről rendkívül pozitív visszajelzéseket váltottak ki.

A projekt nagyban segítette az önkormányzat közterületfejlesztési munkáját. A faültetés és klímabarát megoldások egy lényeges szempont a tervezésben is. Az esővízgyűjtők ingyenes kiosztásával sarkallják a lakosságot a környezetbarát megoldások használatára, a kertlátogatások pedig generációkon átívelő ismerkedési, kapcsolódási lehetőséget is biztosítottak.

Fűtéskorszerűsítés - 2023

emva

leaderszechenyi 2020

VP6-19.2.1.-70-3-17 Pannónia Kincse Leader Egyesület - Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

Bezi közintézményeinek fűtéskorszerűsítése eszközbeszerzéssel

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Kedvezményezett Neve: Bezi Község Önkormányzata

Felhívás megnevezése: VP6-19.2.1.-70-3-17 Pannónia Kincse Leader Egyesület - Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése

Projekt azonosítószáma: 3400201400

Támogatás összege: 2,22 millió FT
Támogatás mértéke: 95%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.01

Bezi Község Önkormányzata a projekt keretében 6 db hűtő-fűtő inverteres split klímát  telepített a Bezi, 9162 Szabadság u. 65. szám alatt található épületébe, ahol a helyi általános iskola, óvoda, étkező és konyha található. A klímák beépítése lehetővé teszi, hogy a hőmérséklet helyiségenként szabályozható legyen, csak azokban a helyiségekben működjön a  fűtés, ahol szükséges, a nem használt csoportszobák leválaszthatóak a fűtésről. A beruházás által jelentős megtakarítás érhető el a megvásárolt energiahordozók - földgáz – tekintetében. A projekt keretében beszerzett eszközök által megvalósult az épület fűtéskorszerűsítése, a későbbiekben pedig, -  további források rendelkezésre állása esetén, -  a projekt folytatásaként napelemek telepíthetőek az épületre és további költségmegtakarítás érhető el.  

A megvalósult projekt által a Beziben élők életminősége javult, a település vonzóbbá vált az itt élők és a jövőbeni beköltözést tervezők számára egyaránt, az önkormányzat pedig megtakarításra tett szert a korszerűsítés által.

Faluház felújítás - 2020

magyar falu program

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Faluházak felújítása MFP-FHF /2020

Projekt azonosító száma:

3111340782

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

7.786.532 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

Projekt megvalósításának kezdete:

2020.09.30.

Projekt fizikai befejezése:

 2021.09.14.

Projekt bemutatása

Faluház energetikai korszerűsítése  címmel pályázatunk keretében a Bezin található -  kultúrházként is-  szolgáló faluház korszerűsítése és fejlesztése valósult meg. A projekt keretében  bontási munkák, kazánkötés, hőcserélő beépítése,  BOSCH gázkazán és alkatrészei, keringető szivattyú, szabályzó tartály, kázvezeték, kazán bekötés tevékenységei valósultak meg. Az elnyert  támogatás keretében  20 db  napelem beszerzése és napelem rendszer kialakítására is megvalósult. A projektnek köszönhetően  a  település által közösen használt polgármesteri hivatal és a faluház épülete energiahatékonyabb lett, költséghatékonyabb fűtési rendszert alakítottunk ki.