Eszközbeszerzés - 2022

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

Projekt azonosító száma:

MFP-KEB-2022

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

3 102 891 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2022.02.28.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.02.28.

Projekt bemutatása:

Kistelepülésünk kulturális életét még színesebb programkínálattal, szervezettebb esemény-előkészítéssel és eszközbeszerzéssel tervezzük fejleszteni. Az elmúlt években is már fokozatosan törekedtünk arra, hogy előző évek tapasztalatait alapul véve emeljünk az általunk szervezett rendezvények színvonalán. Nagy segítséget jelentene ebben jelen pályázat sikeressége, ami 2022-re egy kisebb tételű eszközbeszerzést, valamint kulturális területen végzettséget szerzett munkatársunk további foglalkoztatásához az o bérének kigazdálkodását fedezné. A munkatárs frissen szerzett közművelődési szakember végzettségével aktívan felhasználhatja az NMI-nél elsajátított ismereteit, illeszkedve ezzel mind a pályázat irányelveihez, mind a kormány által bevezetett kulturális szervezés fejlesztésére való törekvésekhez. A pályázat eszközbeszerzése hiányosságokat is pótol, és újdonságokat is vezet be. A kissátor és a kültéri melegítők eddig is szükséges tárgyak lettek volna, de nem álltak rendelkezésre, beszerzésükkel megkönnyítenénk az eddig már jól bevált szervezési folyamatokat. A felszolgáló bárasztalok hivatalos és nem hivatalos események megjelenését is emelnék, többféleképpen is hasznosíthatóak lesznek. A kürtőskalács sütővel pedig egy újdonsággal színeznénk korábbi bevált programjainkat, várható népszerűsége kétségtelen.

Járdaépítés/felújítás - 2022

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása

Projekt azonosító száma:

MFP-BJA-2022

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

2 957 050 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2022.05.31.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.10.31.

Projekt bemutatása:

Településünk járdáinak állapotfelmérésekor szakemberek bevonásával megállapítottuk, hogy szinte minden utca érintett lenne minél sürgősebb járdafelújítási projektekben, ezért ezt több ütemben tervezzük megvalósítani. Első szakaszban a forgalmasabbnak tekinthető főút melletti járdarészekre koncentrálunk, ebből is kiemelt a község temetőjéhez vezető gyalogos út, ahol ráadásul az úttest mellett csak egy oldalon van kiépített, ámde szűk és rossz állapotú járda.

Útépítés - 2020

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

Projekt azonosító száma:

MFP-ÖTÜ/2020

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

27 720 902 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2020.09.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.02.28.

Projekt bemutatása

Jelen projekt célja Bezi település két nagy forgalmú, rossz műszaki állapotú útszakaszának felújítása: Az egyik felújítandó útszakasz: a Rákóczi utca - leromlott állapotú aszfaltútjának felújítása a kátyúk megszüntetésével, portalanítással, új aszfaltréteggel, valamint az útpálya mindkét oldalán murva padka kialakításával, összesen 207 méter hosszúságban. (A Rákóczi utca felújítása a közút burkolatszélétől a 0+003 szelvénytől tart a 0+210 szelvényig, ) A másik felújítandó útszakasz Bezi, Petőfi utcában található. Az érintett 213 méter hosszú útszakaszon a burkolat állapota erősen leromlott, több kátyú is található, amely az egyébként is keskeny úton jelentősen megnehezíti a közlekedést. A felújítás során a meglévő lokális burkolati hiányokat, kátyúkat meg kell szüntetni, ezt követően kerülhet sor a burkolat szélesítésére és felújítására. Az utca teljes hosszán, az útpálya mindkét oldalán murva padkát kell kialakítani, mert a jelenlegi állapotában a csapadékvizet nem képes elvezetni, így tovább rontja az egyénként is rossz út állapotát. Bezi lakossága részéről régóta megfogalmazott igény ezen útszakaszok felújítása, tekintve, hogy mind az autósok, mind pedig a kerékpár és motorkerékpáros forgalom jelentős.

Orvosi rendelő - 2020

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Orvosi rendelő felújítása

Projekt azonosító száma:

MFP-HOR/2020

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

46 933 184 Ft

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2020.06.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2022.06.30.

Projekt bemutatása

Jelen projekt célja a Bezi községben található többcélú orvosi rendelő épületének felújítása, energetikai korszerűsítése, valamint bővítése. A projekt megvalósulásának eredményeként a Bezin működő egészségügyi alapellátás minősége és hatékonysága javul, az infrastrukturális feltételek korszerűbbé válnak és a település népességmegtartó ereje nő. A fejlesztéssel érintett épületben működik együtt a fogorvosi rendelő, háziorvosi rendelő (felnőtt és gyermek) és a védőnői szolgálat. Bezi, Fehértó és Győrsövényház 2003-ban kötött társulási megállapodást a fogorvosi szolgáltatásra, melynek keretében Bezi vállalta fel, hogy ellátja Fehértó és Győrsövényház lakosságának fogorvosi ellátását. Szintén az épületben történik a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás, valamint a védőnői ellátás - Győrsövényház- Bezi körzet, - és az általuk fenntartott oktatási-nevelési intézmények – iskola – egészségügyi ellátása is. Az épület akadálymentesítése 2007-ben megtörtént, ezen akadálymentesítéseket jelen projektben aktualizálni szeretnénk, (wc kagylócsere, vezetősávok újra festése, stb). Az épület belső helyiségeinek felújítása (festés, járólapozás) szintén 2007-ben valósult meg utoljára. Jelen projektünkben az épületenergetikai korszerűsítés miatt a következő feladatok elvégzése indokolt: nyílászárók cseréje, falazat hőszigetelése (+ 20 cm), a bővített épületrész 38 cm vastag tégla falazó elemből készül, majd új vakolat kerül az épület egészére. Alternatív energiaellátásként az új tetőszerkezeten napelemek is tervezettek. Jelenleg a védőnői tanácsadás ellátásához önálló helyiség nincs, a védőnő tevékenységét emiatt a fogorvosi, vagy orvosi rendelőben látja el, azonban szükségesnek látjuk ennek megoldását egy bővítéssel, (új szoba építése 22 négyzetméter), hogy a rendelések párhuzamosan is megvalósulhassanak. Az épület tetőzete kifogásolható állapotban van, ennek okán a tetőzetet is cserélni szükséges, valamint a födémet szigeteléssel ellátni. Fentebb vázolt korszerűtlen épületelemek akadályozzák az épület gazdaságos és biztonságos fenntartását, ennek okán a tervezett korszerűsítés és bővítés elvégzése indokolt. A felújításnak és bővítésnek köszönhetően Bezin javulna az egészségügyi ellátórendszer minősége, és mérséklődne a vidéki lakosság korszerű szolgáltatásokhoz való hozzáférésének egyenlőtlensége.

Eszközbeszerzés belterület karbantartáshoz - 2019

Projekt megnevezése:

Magyar Falu Program – Eszközfejlesztés belterületi közterült karbantartásra

Projekt azonosító száma:

MFP-KKE/2019

Kedvezményezett:

Bezi Község Önkormányzata

A finanszírozás típusa:

Magyar Falu Program

Projekt bemutatása

Magyar Falu Program keretén belül megvalósuló eszközbeszerzés kizárólag Bezi község belterületeinek karbantartásához

Projekt célja a belterületi közterületek fenntartását biztosító eszközök, nevesítetten 1 db erőgép, azaz 1 db univerzális traktor, és egy hozzá kapcsolódó adapter függesztett vonólap beszerzése.

A beszerzésnek köszönhetően az önkormányzat részére megfelelő eszközállomány fog rendelkezésre állni belterületek karbantartásához, a közterületek rendezettsége ennek köszönhetően javul, és így a helyiek életminősége és Bezi település népesség megtartó ereje növekedik.

A jelenlegi 5-10 éves önkormányzat tulajdonában álló tolós fűnyíró és traktor nem elegendőek a közel 20 hektárnyi belterület karbantartásához, az eszközök alacsony teljesítményűek, fogyasztásuk nem hatékony, ráadásul kevés a bővíthető munkaerő – 1 fő falugondnok- így mindenképp nagyobb teljesítményű, a munka hatékonyabb és gyorsabb elvégzését segítő erőgépre és adapterre lenne szükség. Erőgéppel jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik, ez kiemelten indokolja projektünk jogosultságát.